Mini re-unions


Tháp Eiffel ở Paris? -No!, ṣng bạc Paris ở Las Vegas - Nhân dịp Nguyễn Tất Thắng sang Mỹ tu nghiệp