Mini re-unions

Trong một tiệc cưới, với vợ chồng Bảo-Lộc, tnh cờ gặp Nhị-H (Nha 73)
Với vợ chồng Khải-Hng, Tiệc Tất-Nin 2003 của gia đnh Y-Nha-Dược San Diego